Ứng dụng ngân hàng Bắc Âu Lunar Way tăng € 13M – TechCrunch


Lunar Way, ứng dụng ngân hàng Bắc Âu mà Vượt qua quy định mới của EU để giúp cạnh tranh nhiều hơn vào khu vực, đã huy động được 13 triệu euro tiền tài trợ mới. Vòng này được dẫn dắt bởi SEED Capital, với sự tham gia của Greyhound Capital, Socii Capital và một số nhà đầu tư cá nhân từ ngành dịch vụ tài chính.

Nó cũng đến ngay sau Lunar Way thông báo rằng họ đã đạt được giấy phép thanh toán PISP, có nghĩa là fintech có thể cung cấp một bộ tính năng ngân hàng toàn diện hơn, bao gồm thanh toán từ tài khoản ngân hàng của bên thứ ba thay mặt cho người dùng.

Điều này, theo Ken Villum Klausen, người sáng lập Lunar Way, cũng mở đường cho công ty khởi nghiệp phá vỡ sự độc quyền của hệ thống thanh toán bù trừ của Bắc Âu, điều mà theo truyền thống đã gây khó khăn cho những người mới tham gia ngân hàng.

Giấy phép thanh toán mới cấp cho chúng tôi tùy chọn để hướng dẫn các ngân hàng cơ bản thực hiện thanh toán, thanh toán hóa đơn hoặc thậm chí thanh toán trong môi trường bán lẻ từ tài khoản của họ. Vì vậy, khi bạn đăng ký, bạn có thể kết nối với tài khoản ngân hàng hiện tại trong luồng đăng ký. Và sau đó kiểm soát tất cả tài chính của bạn thông qua nền tảng của chúng tôi.

Ngoài ra, Lunar Way có giấy phép AISP PSD2, do đó, nó được quy định để cùng sở hữu dữ liệu giao dịch, mà mà Klausen nói rằng Lunar Way có thể sử dụng trong đó các tính năng PFM của công ty và cho các sản phẩm mới.

"Các [Lunar Way] sản phẩm cung cấp tất cả các nguyên tắc cơ bản từ một ứng dụng ngân hàng. Bạn có thể thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, đặt ngân sách, thực hiện các mục tiêu tiết kiệm, quản lý thẻ của mình, v.v. Chúng tôi cũng có một vài hạn mức tín dụng dựa trên đăng ký, nơi bạn phải trả phí hàng tháng [for credit]," anh ta nói.

Ở Đan Mạch, Lunar Way cũng hoạt động như một NemKonto Hiện – hay tài khoản quốc gia Đan Mạch – một loại tài khoản ngân hàng mà chính phủ Đan Mạch quy định theo luật mà tất cả công dân và doanh nghiệp phải có.

Thêm Kliche: Triệu Phải mất vài năm để xây dựng ứng dụng của chúng tôi phù hợp với các nhu cầu khác nhau của các quốc gia Bắc Âu, nhưng bây giờ chúng tôi là đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng với các ngân hàng truyền thống. Mục tiêu của chúng tôi là – và luôn luôn là – để thay đổi căn bản hiện trạng của ngân hàng. Chúng tôi hiện đang chào đón hơn 10.000 người dùng mới mỗi tháng và đang tính, điều này rất đáng kể khi xem xét thực tế rằng toàn bộ thị trường có thể đánh địa chỉ của Nordics là 27 triệu người.

Trong khi đó, Lunar Way cho biết họ sẽ sử dụng nguồn tài trợ để giúp thúc đẩy tăng trưởng ứng dụng ngân hàng, trong một nỗ lực để đạt được quy mô hơn nữa trên khắp Nordics. Tôi cũng hiểu rằng fintech đã chuẩn bị cho một vòng tài trợ mới được chốt vào cuối mùa hè này.