Trung Quốc trên mặt trăng! Lịch sử của cuộc đổ bộ và thăm dò âm lịch Trung Quốc trong ảnh


Chang'e 3 là sứ mệnh mặt trăng thứ ba của Trung Quốc và là người đầu tiên đáp xuống bề mặt. Nó đã hạ cánh an toàn trên mặt trăng vào ngày 14 tháng 12 năm 2013, tại Mare Imbrium, trên một địa điểm sau đó được gọi là Guang Han Gong (Cung điện Mặt trăng). Chang'e 3 đã chụp ảnh bầu trời đêm từ con cá rô trên bề mặt, sử dụng kính viễn vọng quang học và nó đã gửi lại hình ảnh của khu vực xung quanh cũng như về người đi đường của nó, Yutu. Nó cũng phát hiện ra một loại đá bazan mới vào năm 2015.

TIẾP THEO: Yutu Rover