Thương hiệu bán lẻ tương lai là một nền tảng, không phải là một thương hiệu


<div _ngcontent-c15 = "" Internalhtml = "

Thế giới bán lẻ luôn thay đổi với công nghệ mới, phát triển các cửa hàng gạch và nhấn mạnh hơn vào trải nghiệm trên các sản phẩm. Những thay đổi này sẽ tiếp tục phát triển trong 20 năm tới, nhưng liệu chúng có mở rộng sang bán lẻ cao cấp? Câu trả lời là hoàn toàn có.

  • Giống như tất cả bán lẻ, bán lẻ xa xỉ sẽ trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ trong 20 năm tới.
  • Các thương hiệu xa xỉ của tương lai là nền tảng cho cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo.
  • Khách hàng khao khát cá nhân hóa và muốn một trải nghiệm độc quyền.
  • Khách hàng sẽ có thể tương tác với các thương hiệu theo những cách mới, bao gồm cả phong cách cá nhân trực tuyến.
  • Sức mạnh sẽ chuyển sang khách hàng, những người sẽ chịu trách nhiệm về những gì họ mặc và khi họ mặc nó.

Giống như tất cả các loại hình bán lẻ, bán lẻ xa xỉ sẽ thay đổi đáng kể trong vài thập kỷ tới. Thương hiệu tương lai không chỉ là một thương hiệu, mà là một nền tảng cho phép trải nghiệm cá nhân và độc đáo cho mỗi khách hàng. Bán lẻ cao cấp sẽ thay đổi để cho phép tùy biến nhiều hơn và trải nghiệm cá nhân phù hợp với từng nhu cầu của từng cá nhân. Cách một khách hàng tương tác và mặc một thương hiệu xa xỉ có thể hoàn toàn khác so với cách một người khác tương tác và mặc một thương hiệu.

Trang web sẽ biến thành một điểm đến nơi khách hàng có thể nhận được hỗ trợ cá nhân. Thay vì chỉ nhìn thấy các mặt hàng thời trang, khách hàng sẽ có thể tương tác với thương hiệu và có được trải nghiệm không giống bất kỳ ai khác với các khuyến nghị và truyền thông dựa trên công nghệ.

Ngày nay, thời trang xa xỉ dựa trên các mùa và khách hàng thường phải đợi cho đến khi dòng sản phẩm mùa tiếp theo ra mắt để có được những món đồ mới nhất và tốt nhất. Tuy nhiên, mô hình đó không bền vững và sẽ biến mất trong những năm tới. Thay vào đó, khách hàng sẽ xác định khi nào họ muốn các mặt hàng và những mặt hàng họ nhận được. Cách tiếp cận bền vững hơn cũng sẽ cho phép khách hàng có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với tủ quần áo và trải nghiệm của họ.

Với thời trang nâng cao, trải nghiệm của khách hàng cũng sẽ được nâng cao. Các nhà bán lẻ cao cấp sẽ chuyển sang công nghệ mới để tìm các giải pháp sáng tạo và tùy biến cho phép họ điều chỉnh trải nghiệm cho từng khách hàng và sau đó mở rộng để đáp ứng nhu cầu của một cơ sở khách hàng lớn. Nhiều trong số những thay đổi này cũng sẽ được nhìn thấy trong các nhà bán lẻ chính thống, nhưng chúng sẽ được nâng cao với trọng tâm đổi mới về tính bền vững và cá nhân hóa cho các thương hiệu xa xỉ.

Blake Morgan là một diễn giả chính, nhà tương lai trải nghiệm khách hàng và là tác giả của hai cuốn sách bao gồm "Khách hàng của tương lai" mới của cô. Giữ liên lạc với cô ấy hàng tuần trên bản tin của cô ấy.

">

Thế giới bán lẻ luôn thay đổi với công nghệ mới, phát triển các cửa hàng gạch và nhấn mạnh hơn vào trải nghiệm trên các sản phẩm. Những thay đổi này sẽ tiếp tục phát triển trong 20 năm tới, nhưng liệu chúng có mở rộng sang bán lẻ cao cấp? Câu trả lời là hoàn toàn có.

  • Giống như tất cả bán lẻ, bán lẻ xa xỉ sẽ trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ trong 20 năm tới.
  • Các thương hiệu xa xỉ của tương lai là nền tảng cho cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo.
  • Khách hàng khao khát cá nhân hóa và muốn một trải nghiệm độc quyền.
  • Khách hàng sẽ có thể tương tác với các thương hiệu theo những cách mới, bao gồm cả phong cách cá nhân trực tuyến.
  • Sức mạnh sẽ chuyển sang khách hàng, những người sẽ chịu trách nhiệm về những gì họ mặc và khi họ mặc nó.

Giống như tất cả các loại hình bán lẻ, bán lẻ xa xỉ sẽ thay đổi đáng kể trong vài thập kỷ tới. Thương hiệu tương lai không chỉ là một thương hiệu, mà là một nền tảng cho phép trải nghiệm cá nhân và độc đáo cho mỗi khách hàng. Bán lẻ cao cấp sẽ thay đổi để cho phép tùy biến nhiều hơn và trải nghiệm cá nhân phù hợp với từng nhu cầu của từng cá nhân. Cách một khách hàng tương tác và mặc một thương hiệu xa xỉ có thể hoàn toàn khác so với cách một người khác tương tác và mặc một thương hiệu.

Trang web sẽ biến thành một điểm đến nơi khách hàng có thể nhận được hỗ trợ cá nhân. Thay vì chỉ nhìn thấy các mặt hàng thời trang, khách hàng sẽ có thể tương tác với thương hiệu và có được trải nghiệm không giống bất kỳ ai khác với các khuyến nghị và truyền thông dựa trên công nghệ.

Ngày nay, thời trang xa xỉ dựa trên các mùa và khách hàng thường phải đợi cho đến khi dòng sản phẩm mùa tiếp theo ra mắt để có được những món đồ mới nhất và tốt nhất. Tuy nhiên, mô hình đó không bền vững và sẽ biến mất trong những năm tới. Thay vào đó, khách hàng sẽ xác định khi nào họ muốn các mặt hàng và những mặt hàng họ nhận được. Cách tiếp cận bền vững hơn cũng sẽ cho phép khách hàng có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với tủ quần áo và trải nghiệm của họ.

Với thời trang nâng cao, trải nghiệm của khách hàng cũng sẽ được nâng cao. Các nhà bán lẻ cao cấp sẽ chuyển sang công nghệ mới để tìm các giải pháp sáng tạo và tùy biến cho phép họ điều chỉnh trải nghiệm cho từng khách hàng và sau đó mở rộng để đáp ứng nhu cầu của một cơ sở khách hàng lớn. Nhiều trong số những thay đổi này cũng sẽ được nhìn thấy trong các nhà bán lẻ chính thống, nhưng chúng sẽ được nâng cao với trọng tâm đổi mới về tính bền vững và cá nhân hóa cho các thương hiệu xa xỉ.

Blake Morgan là một diễn giả chính, nhà tương lai trải nghiệm khách hàng và là tác giả của hai cuốn sách bao gồm "Khách hàng của tương lai" mới của cô. Giữ liên lạc với cô ấy hàng tuần trên bản tin của cô ấy.