'Suy nghĩ về cuộc thi Dunk' của Dwight Howard, nhưng tập trung vào Lakers