Phản ứng gây dị ứng trầm trọng (Chống đột qu An)Phản ứng Phản ứng nặng (Chống Buồng trứng Anaphylactic Shock)