Pat Sajak ngồi ngoài bằng phẫu thuật khẩn cấp, Vanna White To Host