Nhiều cảnh sát viên bị bắn ở Philadelphia, Nghi ngờ rào chắn