Nhà tiếp thị tự do ít được biết đến ở Chicago
Harold Demsetz là một trong những nhà kinh tế vĩ đại nhất thế kỷ 20 không giành được giải thưởng Nobel.