Nạn nhân bị cáo buộc của R. Kelly để đối phó với các mối đe dọa, trả thù


R kelly

Nạn nhân bị cáo buộc nói chuyện đe dọa, trả thù

14/1/2019 8:10 sáng PST

ĐƯỜNG SỐ

Một trong R kellyCác nạn nhân bị cáo buộc đang tiến tới để nói về mối đe dọa và trả thù của ca sĩ đối với cô tại cuộc họp báo 8:30 sáng giờ PT … và TMZ sẽ được phát trực tiếp.

Nạn nhân bị cáo buộc và mẹ cô sẽ được luật sư của họ hộ tống, Gloria Allred, ở NYC … nơi họ sẽ nói về các mối đe dọa và trả thù bị cáo buộc chống lại họ. Mẹ của một phụ nữ trẻ khác cáo buộc cô là nạn nhân của R. Kelly cũng sẽ lên tiếng.

Văn phòng luật sư quận Fulton đã mở một cuộc điều tra vào các cáo buộc chống lại ca sĩ trong 'Sống sót' và các công tố viên Chicago đang liên lạc với các nạn nhân bị cáo buộc. Nhà D.A. không bình luận nhưng đã yêu cầu các nạn nhân bị cáo buộc khác liên lạc với văn phòng thông qua đường dây nóng của nó.