Làm thế nào ít cổ phiếu rủi ro có thể đánh bại thị trường một cách đáng ngạc nhiên<div _ngcontent-c17 = "" Internalhtml = "

Các cổ phiếu có thu nhập minh bạch hơn có xu hướng vượt trội khoảng 13% một năm. Điều này dựa trên dữ liệu từ năm 1977 đến năm 1996. Bây giờ, 13% một năm là một khoản lợi nhuận bổ sung ấn tượng. Đặc biệt bởi vì điều này xuất hiện sau khi kiểm soát các yếu tố khác trong lịch sử đã giúp mang lại lợi nhuận bao gồm hiệu ứng doanh nghiệp nhỏ (mua công ty nhỏ hơn công ty lớn hơn) và định giá (mua công ty rẻ hơn so với công ty có giá trị cao hơn).

Tính minh bạch được định nghĩa là cổ phiếu có thu nhập dễ dự đoán hơn. Điều này có thể được đo lường theo hai cách. Trước hết, người ta có thể nhìn vào sự phân tán của các dự báo phân tích. Các cổ phiếu ít minh bạch hơn có sự chênh lệch lớn hơn giữa các dự báo phân tích cao và thấp về thu nhập của công ty. Điều này có lẽ là do các nhà phân tích ít chắc chắn thu nhập sẽ giảm ở đâu. Các cổ phiếu minh bạch hơn có mức chênh lệch hẹp hơn khi các nhà phân tích có niềm tin hơn vào việc dự đoán thu nhập. & Nbsp;

Thứ hai, lỗi của dự báo phân tích cũng cho thấy sự minh bạch. Nếu thu nhập đơn giản là khó dự đoán hơn, thì sai số giữa dự báo phân tích trung bình và thu nhập của công ty sẽ cao hơn. Vì vậy, các cổ phiếu minh bạch hơn có thu nhập dự đoán cao hơn được đo bằng khả năng của các nhà phân tích để dự đoán chúng theo thời gian và mức chênh lệch nhỏ hơn giữa các kết quả khác nhau mà các nhà phân tích khác nhau dự báo cho cùng một cổ phiếu.

Nghiên cứu này ăn vào nghiên cứu rộng hơn về chất lượng chứng khoán. Bạn có thể mong đợi rằng bạn sẽ nhận được phần thưởng khi lặn vào những cổ phiếu cực kỳ rủi ro mà tương lai không rõ ràng. Những loại cổ phiếu thường được gọi là vé số. Tiềm năng tăng trưởng lớn, nhưng cũng có rất nhiều rủi ro giảm giá. Ví dụ, bạn có thể nghĩ rằng bạn nhận được phần thưởng khi chấp nhận rủi ro cao hơn khi tách lúa mì ra khỏi vỏ bọc qua các công ty gặp nhiều rắc rối hơn, hoặc ít nhất là ít dự đoán hơn. Điều này không có vẻ đúng, ít nhất là trung bình. Nếu bạn gắn bó với các cổ phiếu nhàm chán hơn, có thể dự đoán được, có thể dự đoán thu nhập từ quý này sang quý khác mà không có bất ngờ lớn theo hướng nào, thì đó là một chiến lược hoạt động tốt hơn theo lịch sử. Điều ngược lại cũng đúng, những cổ phiếu có thu nhập khó dự báo có xu hướng tụt lại thị trường.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi James Ang thuộc Đại học bang Florida và Stephen Ciccone của Đại học New Hampshire. Bạn có thể đọc đầy đủ giấy của họ đây. Một đặc tính mong muốn khác của chiến lược là trong giai đoạn phân tích, nó có khả năng mang lại lợi nhuận tích cực mỗi năm. & Nbsp;

Điều này trái ngược với các chiến lược khác như quy mô và giá trị, cũng mang đến triển vọng lợi nhuận tích cực theo thời gian dựa trên dữ liệu lịch sử, nhưng ít đáng tin cậy hơn mỗi năm. Điều đó có nghĩa là, bạn đã có xu hướng kiếm tiền theo thời gian với những chiến lược đó, nhưng điều đó không chắc chắn rằng bạn sẽ kiếm tiền trong bất kỳ năm nào. Do đó, ít nhất dựa trên tính minh bạch phân tích lịch sử xuất hiện một yếu tố hữu ích để thêm vào hỗn hợp và có thể đáng tin cậy hơn các yếu tố nhất định khác, bởi vì chiến lược ít có khả năng có năm xấu.

Điều quan trọng, cũng có một số bằng chứng cho thấy lợi nhuận của yếu tố có thể thấp hơn sau khi phát hiện ra chúng. Một khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư thấy rằng các chiến lược nhất định hoạt động, có khả năng các chiến lược đó trở thành giao dịch đông đúc hơn. Theo thời gian lợi nhuận cho các chiến lược có xu hướng giảm. Như vậy, lợi nhuận ấn tượng cho tính minh bạch có thể không tồn tại trong tương lai ở cùng mức độ, hoặc ở tất cả. Tuy nhiên, nó là một phần của một tài liệu đang phát triển cho thấy rằng chấp nhận rủi ro để cải thiện lợi nhuận đôi khi là một huyền thoại đầu tư. Đơn giản chỉ cần gắn bó với các cổ phiếu dễ dự đoán hơn và ổn định hơn có thể mang lại lợi nhuận vượt trội, trung bình.

">

Các cổ phiếu có thu nhập minh bạch hơn có xu hướng vượt trội khoảng 13% một năm. Điều này dựa trên dữ liệu từ năm 1977 đến năm 1996. Bây giờ, 13% một năm là một khoản lợi nhuận bổ sung ấn tượng. Đặc biệt bởi vì điều này xuất hiện sau khi kiểm soát các yếu tố khác trong lịch sử đã giúp mang lại lợi nhuận bao gồm hiệu ứng doanh nghiệp nhỏ (mua công ty nhỏ hơn công ty lớn hơn) và định giá (mua công ty rẻ hơn so với công ty có giá trị cao hơn).

Tính minh bạch được định nghĩa là cổ phiếu có thu nhập dễ dự đoán hơn. Điều này có thể được đo lường theo hai cách. Trước hết, người ta có thể nhìn vào sự phân tán của các dự báo phân tích. Các cổ phiếu ít minh bạch hơn có sự chênh lệch lớn hơn giữa các dự báo phân tích cao và thấp về thu nhập của công ty. Điều này có lẽ là do các nhà phân tích ít chắc chắn thu nhập sẽ giảm ở đâu. Các cổ phiếu minh bạch hơn có mức chênh lệch hẹp hơn khi các nhà phân tích có niềm tin hơn vào việc dự đoán thu nhập.

Thứ hai, lỗi của dự báo phân tích cũng cho thấy sự minh bạch. Nếu thu nhập đơn giản là khó dự đoán hơn, thì sai số giữa dự báo phân tích trung bình và thu nhập của công ty sẽ cao hơn. Vì vậy, các cổ phiếu minh bạch hơn có thu nhập dự đoán cao hơn được đo bằng khả năng của các nhà phân tích để dự đoán chúng theo thời gian và mức chênh lệch nhỏ hơn giữa các kết quả khác nhau mà các nhà phân tích khác nhau dự báo cho cùng một cổ phiếu.

Nghiên cứu này ăn vào nghiên cứu rộng hơn về chất lượng chứng khoán. Bạn có thể mong đợi rằng bạn sẽ nhận được phần thưởng khi lặn vào những cổ phiếu cực kỳ rủi ro mà tương lai không rõ ràng. Những loại cổ phiếu thường được gọi là vé số. Tiềm năng tăng trưởng lớn, nhưng cũng có rất nhiều rủi ro giảm giá. Ví dụ, bạn có thể nghĩ rằng bạn nhận được phần thưởng khi chấp nhận rủi ro cao hơn khi tách lúa mì ra khỏi vỏ bọc qua các công ty gặp nhiều rắc rối hơn, hoặc ít nhất là ít dự đoán hơn. Điều này không có vẻ đúng, ít nhất là trung bình. Nếu bạn gắn bó với các cổ phiếu nhàm chán hơn, có thể dự đoán được, có thể dự đoán thu nhập từ quý này sang quý khác mà không có bất ngờ lớn theo hướng nào, thì đó là một chiến lược hoạt động tốt hơn theo lịch sử. Điều ngược lại cũng đúng, những cổ phiếu có thu nhập khó dự báo có xu hướng tụt lại thị trường.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi James Ang thuộc Đại học bang Florida và Stephen Ciccone của Đại học New Hampshire. Bạn có thể đọc giấy đầy đủ của họ ở đây. Một đặc tính mong muốn khác của chiến lược là trong suốt thời gian phân tích, nó có khả năng mang lại lợi nhuận tích cực cao mỗi năm.

Điều này trái ngược với các chiến lược khác như quy mô và giá trị, cũng mang đến triển vọng lợi nhuận tích cực theo thời gian dựa trên dữ liệu lịch sử, nhưng ít đáng tin cậy hơn mỗi năm. Điều đó có nghĩa là, bạn đã có xu hướng kiếm tiền theo thời gian với những chiến lược đó, nhưng điều đó không chắc chắn rằng bạn sẽ kiếm tiền trong bất kỳ năm nào. Do đó, ít nhất dựa trên tính minh bạch phân tích lịch sử xuất hiện một yếu tố hữu ích để thêm vào hỗn hợp và có thể đáng tin cậy hơn các yếu tố nhất định khác, bởi vì chiến lược ít có khả năng có năm xấu.

Điều quan trọng, cũng có một số bằng chứng cho thấy lợi nhuận của yếu tố có thể thấp hơn sau khi phát hiện ra chúng. Một khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư thấy rằng các chiến lược nhất định hoạt động, có khả năng các chiến lược đó trở thành giao dịch đông đúc hơn. Theo thời gian lợi nhuận cho các chiến lược có xu hướng giảm. Như vậy, lợi nhuận ấn tượng cho tính minh bạch có thể không tồn tại trong tương lai ở cùng mức độ, hoặc ở tất cả. Tuy nhiên, nó là một phần của một tài liệu đang phát triển cho thấy rằng chấp nhận rủi ro để cải thiện lợi nhuận đôi khi là một huyền thoại đầu tư. Đơn giản chỉ cần gắn bó với các cổ phiếu dễ dự đoán hơn và ổn định hơn có thể mang lại lợi nhuận vượt trội, trung bình.