Hai mươi và Mappen hợp nhất để giúp người dùng đi chơi IRL – TechCrunch


Hôm nay, mạng xã hội Twenty và Mappen đang kết hợp với nhau trong một vụ sáp nhập dưới Twenty nhãn hiệu.

Ngay từ đầu, mục tiêu của Twenty đã là đưa những người trẻ tuổi ra khỏi điện thoại của họ và ra ngoài thế giới thực với bạn bè của họ. Hai mươi kết nối người dùng với các nhóm bạn của họ và cho phép họ duyệt các trải nghiệm thú vị, từ các buổi hòa nhạc đến các trò chơi thể thao đến phim ảnh, với một giao diện người dùng dễ dàng để điều phối một nhóm và biến nó thành hiện thực. Trên thực tế, Twenty đã tạo nên mối quan hệ với các tổ chức như Live Nation, Endeavour, Roc Nation và Tao, nơi cùng nhau sản xuất hơn 10.000 sự kiện mỗi năm với khán giả hơn 100 triệu người hâm mộ.

Mappen, mặt khác, là một mạng xã hội dựa trên vị trí cho phép người dùng chia sẻ những gì họ đang làm (và nơi họ đang làm điều đó) với bạn bè của họ. Ví dụ: người dùng có thể cung cấp cập nhật trạng thái bằng biểu tượng cảm xúc Fortnite được gắn thẻ đến nhà của họ, mời bạn bè đến và chơi một vài trò chơi.

Hai công ty đã đàm phán và hợp tác trong chín tháng qua để tìm cách mang lại những trải nghiệm cùng nhau. Trong đó Twenty có mối quan hệ với các nhà cung cấp kinh nghiệm, Mappen có khán giả của những người trẻ tuổi muốn kết nối với nhau.

Kết quả cuối cùng là một thỏa thuận tất cả các cổ phiếu thống nhất trải nghiệm người dùng dưới tên thương hiệu Twenty.