DeMarcus Lawrence nên bị khiển trách vì phản ứng với người hâm mộ của người khổng lồ, cha nói