Đây là người giàu có nếu WeWork có IPO thành công


WeWork vừa bỏ giấy tờ cho IPO của mình.

Điều đó có nghĩa là, bây giờ chúng tôi có cơ hội để xem xét kỹ hơn về tài chính của công ty, bao gồm cả các nhà đầu tư sở hữu cổ phần lớn nhất.

Công ty We, như công ty mẹ của WeWork được biết đến, có nhiều nhà đầu tư tư nhân hơn so với tiết lộ nộp đơn S-1 mới và một số trong số họ đã rút tiền và hoàn thành tốt công việc. Những người trong cuộc đã bán hàng tỷ đô la cổ phiếu của We Co. trong cái gọi là giao dịch thứ cấp – trong đó các cổ đông tư nhân bán cổ phiếu của họ trực tiếp cho các nhà đầu tư – theo Pitchbook, cơ sở dữ liệu theo dõi các hồ sơ đó.

Chẳng hạn, các cổ đông đã bán 1,3 tỷ đô la cho Softbank vào tháng 8 năm 2017, ngoài ra còn có 1,7 tỷ đô la Softbank chi cho các cổ phiếu do công ty phát hành. Vào tháng 1, Softbank cũng đã mua thêm 1 tỷ đô la cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu, Pitchbook nói.

Công ty chưa tiết lộ giá dự định bán cổ phần. Vì vậy, không thể biết (hoặc thậm chí đoán) giá trị cổ phần của mỗi người tại thời điểm này.

Tuy nhiên, vào năm 2017, khi WeWork huy động được 1,7 tỷ đô la (và đã huy động được 3,4 tỷ đô la cho đến nay), công ty định giá 21 tỷ đô la, các nhà đầu tư đã mua ở mức 57,90 đô la một cổ phiếu, theo báo cáo của Pitchbook.

Vì vậy, chỉ vì niềm vui tuyệt đối của nó, chúng tôi đã tính giá trị của tất cả các loại cổ phiếu ở mức 58 đô la.

Chúng ta sẽ tìm hiểu giá trị thực của mỗi cổ phần khi công ty định giá cổ phiếu của mình ngay trước khi họ bắt đầu giao dịch và chúng tôi sẽ cập nhật bài viết này vào thời điểm đó.