Công viên Phaedra đã sẵn sàng cho 'Trại khởi động hôn nhân'