Các nhà khoa học NASA sà xuống Nam Cực và chiếm được một thế giới sởn gai ốcNam Cực là hoang dã. Hãy xem xét điều đó khi bạn xem một loạt ảnh mới ở Nam Cực không thể chụp được bởi các nhà khoa học NASA. Đọc thêm…

Thông tin thêm về Nasa, Nam Cực, Biến đổi khí hậu, Băng tan và Khoa học