Apple giới thiệu A13 Bionic cho iPhone 11 – TechCrunch


táo đang công bố các mẫu iPhone mới ngày hôm nay. IPhone 11 sử dụng chip hệ thống Apple A13 Bionic. Đó là một cải tiến tốt đẹp so với A12 Bionic trong iPhone XR, XS và XS Max.

Nhưng chính xác thì nhanh hơn bao nhiêu? Apple lần đầu tiên cho biết họ đang tạo ra GPU và CPU nhanh nhất cho điện thoại thông minh. Sau đó, nó cho thấy hai biểu đồ không có trục X – những biểu đồ đó có ích. Nhưng sau đó trong hội nghị, Apple đã chia sẻ một số chi tiết về hiệu suất của A13 Bionic.

Ảnh chụp màn hình 2019 09 10 lúc 2.13,27 PM

VP của Silicon Engineering Sri Santhanam đã chia sẻ một số chi tiết về A13 Bionic. Tất cả mọi thứ đã được tối ưu hóa cho máy học. CPU có thể thực hiện 1 nghìn tỷ hoạt động mỗi giây. CPU, GPU và Neural Engine sẽ phối hợp tốt hơn khi thực hiện các tác vụ học máy.

IPhone 11 Pro là nền tảng học máy tốt nhất trong bất kỳ điện thoại thông minh nào.

Khi nói đến kiến ​​trúc, Apple đang sử dụng các bóng bán dẫn 7nm (như trên A12 Bionic), và hiện có 8,5 tỷ bóng bán dẫn – đó là một bản cập nhật rất lớn so với A12 Bionic, có 6,9 tỷ bóng bán dẫn. A13 Bionic vẫn có bốn lõi hiệu suất cao và hai lõi hiệu suất cao.

Hai lõi hiệu năng cao nhanh hơn 20% so với lõi hiệu suất cao trước đó và tiêu thụ ít pin hơn 30%. Bốn lõi hiệu suất cao nhanh hơn 20% và tiêu thụ ít năng lượng hơn 40%.

GPU đã được tối ưu hóa cho Metal. Nó nhanh hơn 20% và tiêu thụ ít năng lượng hơn 40%. Và cuối cùng, động cơ thần kinh có tám lõi và nhanh hơn 20% trong khi tiêu thụ ít năng lượng hơn 15%.

Ảnh chụp màn hình 2019 09 10 lúc 2.12.56 PM

Bài viết đã được cập nhật với các chi tiết hiệu suất về A13 Bionic.