20 thị trấn đại học tốt nhất ở Mỹ để bắt đầu sự nghiệp của bạn


Nếu bạn vừa tốt nghiệp đại học, tại sao lại rời khỏi thị trấn? Bạn có thể có thể bắt đầu sự nghiệp của mình ở cùng nơi bạn gọi là nhà khi học.

Một danh sách gần đây được biên soạn bởi Đại học Grand Canyon đã xếp hạng các thị trấn đại học tốt nhất để bắt đầu sự nghiệp, sử dụng dữ liệu từ Điều tra dân số, Yelp, Thật và Dữ liệu Khí hậu của Hoa Kỳ. Họ dựa trên những phát hiện của họ dựa trên một số yếu tố, bao gồm thị trường việc làm, văn hóa địa phương (bảo tàng, nhà hàng, sự kiện) và cơ sở hạ tầng thành phố.

Thành phố hàng đầu là Notre Dame, Indiana, nơi có (bạn đoán nó) Đại học Notre Dame. Trên thực tế, tất cả ngoại trừ ba thị trấn đại học trong danh sách đều ở phía đông sông Mississippi: Vermillion, South Dakota; Wayne, Nebraska; và Stillwater, Oklahoma.

Dưới đây là 20 thị trấn đại học hàng đầu để bắt đầu sự nghiệp.